PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU

Spis treści

 

 1. Montaż haków rynnowych 

Maksymalny rozstaw haków na dachu wynosi 60 cm. Zalecamy, aby spadek rynny wynosił 0,3 do 0,5% czyli 3 do 5 mm na 1m długości rynny. (Rys. 1 i 2)

Rysunek 1 Rysunek 2
Rysunek 1 Rysunek 2

Na początek wyznaczamy miejsce zagięcia pierwszego haka. Wykonamy to za pomocą składanej miarki, którą kładziemy na dachu, a jej drugi koniec łamiemy i opuszczamy pionowo w dół (Rys. 3). Wyznaczony miarką kąt przenosimy na kartkę papieru i odrysowujemy przedłużając linię dachu (Rys. 4). Układamy na kartce hak, tak aby jego koniec znajdował się w odległości 30 mm od przedłużonej linii dachu. Na dłuższym ramieniu haka oznaczamy punkt zagięcia.

Rysunek 3 Rysunek 4 Rysunek 5

Układamy obok siebie pozostałe haki (Rys. 5) i oznaczamy na ostatnim z nich punkt zagięcia uwzględniając spadek rynny (3 do 5 mm na 1 m długości rynny). Łącząc punkty zagięcia haka pierwszego i ostatniego narysuj linię zagięcia na pozostałych hakach. 


 2. Montaż łącznika rynny z rurą spustową (sztucera)

Oznaczamy na rynnie miejsce włączenia rury spustowej. Piłką do metalu wycinamy otwór około 10cm szerokości (Rys. 6), zaginamy brzegi otworu w dół, aby uzyskać lepszy odpływ wody. Zagiętą krawędź łącznika (sztucera) wsuwamy w wywinięty na zewnątrz brzeg rynny (Rys. 7). Dociskamy łącznik do rynny i mocujemy zaginając na rynnie tylny brzeg łącznika (Rys. 8)

     
 Rysunek 6  Rysunek 7  Rysunek 8

 

3. Montaż denek rynien

Denka mocujemy poprzez nakręcenie ich na przedni brzeg rynny. Nakładamy silikon lub kit dekarski (Rys. 9). Następnie dociskamy dekiel na właściwe miejsce (Rys. 10).

Rysunek 9 Rysunek 10 Rysunek 11

Stosując denka uniwersalne, należy zbędny wywinięty brzeg denka odginamy wzdłuż zaznaczonej linii i odłamujemy (Rys. 11).


 

4. Połączenia i zamocowania rynien

Podczas łączenia rynien w pierwszej kolejności zahaczamy na rynnie tylną krawędź złącza, a następnie nakładamy na przednim brzegu rynny zatrzaskową część złącza. Zaciskamy złącze i zamykamy za pomocą „języczka” (Rys. 12). Podobnie należy montować do rynny haki rynnowe.

Rysunek 12

  


 5. Kolana rur spustowych, wysięg okapu i odcinki łączące rur

Długość łączników pomiędzy kolanami pod okapem określamy mierząc odcinek między kolanami (Rys. 14) a następnie dodając ok. 12 cm. Potrzebny odcinek rury docinamy z rury spustowej lub stosujemy gotowy łącznik rury spustowej (Rys. 15).

Rysunek 14 Rysunek 15

 


6. Montaż rur spustowych

Montujemy w jednej linii obejmy rury spustowej (maksymalny rozstaw 2 m), zaczynając od obejmy montowanej tuż pod kolanem (Rys. 16). Umieszczamy rurę spustową w obejmie. Zaciskamy ostrożnie obejmę na rurze i zamykamy zatrzask wykorzystując do tego młotek i drewniany klocek jako podkładkę (Rys. 17).

Rysunek 16 Rysunek 17

  


 

7. Zakończenia rur spustowych

W zależności od sposobu odprowadzania wody deszczowej na zakończeniach rur spustowych montujemy odpowiednie elementy. Gdy odprowadzamy wodę na trawnik zastosujemy wylewkę rury spustowej (Rys. 18).

W przypadku gdy chcemy zbierać deszczówkę, na rurze spustowej instalujemy ruchomy wyłapywacz deszczówki, który otwarty przechwyci wodę do beczki a po zamknięciu poprowadzi wodę dalej w dół rynny (Rys. 19).

Rysunek 18 Rysunek 19