PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU - 2. Montaż łącznika rynny z rurą spustową (sztucera)

Spis treści

 2. Montaż łącznika rynny z rurą spustową (sztucera)

Oznaczamy na rynnie miejsce włączenia rury spustowej. Piłką do metalu wycinamy otwór około 10cm szerokości (Rys. 6), zaginamy brzegi otworu w dół, aby uzyskać lepszy odpływ wody. Zagiętą krawędź łącznika (sztucera) wsuwamy w wywinięty na zewnątrz brzeg rynny (Rys. 7). Dociskamy łącznik do rynny i mocujemy zaginając na rynnie tylny brzeg łącznika (Rys. 8)

     
 Rysunek 6  Rysunek 7  Rysunek 8