PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU - 4. Połączenia i zamocowania rynien

Spis treści

 

4. Połączenia i zamocowania rynien

Podczas łączenia rynien w pierwszej kolejności zahaczamy na rynnie tylną krawędź złącza, a następnie nakładamy na przednim brzegu rynny zatrzaskową część złącza. Zaciskamy złącze i zamykamy za pomocą „języczka” (Rys. 12). Podobnie należy montować do rynny haki rynnowe.

Rysunek 12