PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU - 5. Kolana rur spustowych, wysięg okapu i odcinki łączące rur

Spis treści

 5. Kolana rur spustowych, wysięg okapu i odcinki łączące rur

Długość łączników pomiędzy kolanami pod okapem określamy mierząc odcinek między kolanami (Rys. 14) a następnie dodając ok. 12 cm. Potrzebny odcinek rury docinamy z rury spustowej lub stosujemy gotowy łącznik rury spustowej (Rys. 15).

Rysunek 14 Rysunek 15