PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU - 7. Zakończenia rur spustowych

Spis treści

 

7. Zakończenia rur spustowych

W zależności od sposobu odprowadzania wody deszczowej na zakończeniach rur spustowych montujemy odpowiednie elementy. Gdy odprowadzamy wodę na trawnik zastosujemy wylewkę rury spustowej (Rys. 18).

W przypadku gdy chcemy zbierać deszczówkę, na rurze spustowej instalujemy ruchomy wyłapywacz deszczówki, który otwarty przechwyci wodę do beczki a po zamknięciu poprowadzi wodę dalej w dół rynny (Rys. 19).

Rysunek 18 Rysunek 19